Παρασκευή
23
Μαρτίου
Ακάθιστος Ύμνος, Νίκωνος οσιομάρτυρος και των 199 μαθητών αυτού