Παρασκευή
24
Σεπτεμβρίου
Θέκλης μεγαλομάρτυρος, Κοπρίου οσίου