Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Σάββατο
20
Οκτωβρίου
Αρτεμίου μεγαλ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης οσίας