Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Σάββατο
20
Ιουλίου
Ηλιού Θεσβίτου του προφήτου