Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Κυριακή
26
Ιανουαρίου
Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου