Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Πέμπτη
2
Ιουλίου
Κατάθεσις της τιμίας εσθήτος της Θεοτόκου, Ιουβεναλίου