Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Τρίτη
19
Ιουνίου
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος