Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Δευτέρα
6
Απριλίου
Ευτυχίου οσίου