Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Τετάρτη
14
Νοεμβρίου
Φιλίππου αποστόλου, Γρηγορίου Παλαμά, Κωνσταντίνου του Υδραίου