Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα

 

 

Τετάρτη
25
Νοεμβρίου
Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μάρτυρος