Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Σάββατο
29
Φεβρουαρίου
Ψυχοσάββατο, Κασσιανού ομολογητού