Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου