Δευτέρα
16
Σεπτεμβρίου
Ευφημίας μεγαλ., Μελιτινής μάρτυρος