Κυριακή
17
Ιανουαρίου
Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου