Τετάρτη
14
Νοεμβρίου
Φιλίππου αποστόλου, Γρηγορίου Παλαμά, Κωνσταντίνου του Υδραίου