Παρασκευή
24
Μαΐου
Συμεών θαυματ., Μελετίου, Μαρκιανής