Τρίτη
27
Φεβρουαρίου
Προκοπίου ομολογητού του Δεκαπολίτου, Γελασίου