Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Παρασκευή
17
Αυγούστου
Μύρωνος, Θύρσου, Κυπριανού, Ιουλιανής, Στράτωνος και Ευτυχιανού μαρτ.