Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Παρασκευή
5
Ιουνίου
Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Γοργίου και Απόλλωνος μαρτύρων, Μάρκου νεομ.