Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Τρίτη
21
Μαΐου
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος