Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Παρασκευή
22
Νοεμβρίου
Φιλήμονος, Κικιλίας, Βαλλεριανού και Τιβουρτίου μαρτύρων