Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Δευτέρα
16
Σεπτεμβρίου
Ευφημίας μεγαλ., Μελιτινής μάρτυρος