Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα

 

 

Κυριακή
25
Οκτωβρίου
Μαρκιανού και Μαρτυρίου, Χρυσάφου μαρτ., Ταβιθάς αγίας