Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

Παρασκευή
13
Δεκεμβρίου
Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου μαρ., Λουκίας μάρτ., Γαβριήλ ιερομάρτ.