Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα

 

 

Παρασκευή
23
Ιουλίου
Φωκά και Απολλωνίου ιερομαρτύρων, Ιεζεκιήλ του προφήτου