Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Τρίτη
17
Ιουλίου
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος