Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Πέμπτη
20
Σεπτεμβρίου
Ευσταθίου και Θεοπίστης, Ιλαρίωνος