Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα

 

 

Σάββατο
19
Ιουνίου
Ψυχοσάββατο, Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος