Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα

 

 

Κυριακή
17
Ιανουαρίου
Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου