Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Παρασκευή
24
Νοεμβρίου
Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Αλεξανδρείας, Ερμογένους, Χρυσογόνου και Φιλουμένου μαρτ.